Diagnose van een POH GGZ

Dit om het de huisarts wat gemakkelijker te maken om eventueel een diagnose te stellen. Verder is de POH GGZ ook bevoegd om patiënten door te verwijzen. Wanneer de praktijkondersteuner het idee heeft dat het met een paar behandelingen of praatsessies kan genezen, zal hij dit ook zeker bespreken en de patiënt eventueel doorverwijzen. Daarnaast kan de POH GGZ er zelf nog voor kiezen om patiënten te begeleiden op basis van case management. Dit is dan weliswaar gericht op kortdurende hulpverlening maar desalniettemin handig en gunstig voor de patiënt. Als laatste hoort daar de zorg of eventuele nazorg bij voor patiënten die chronische psychische klachten hebben. Dit om de zorg geleidelijk af te bouwen of te garanderen voor een patiënt. Voordat de praktijkondersteuner daadwerkelijk aan de slag gaat bij de huisartsenzorg gaat daar een heel proces aan vooraf. Dit om het proces te waarborgen en om kwaliteit na te streven. Hier hoort veel geduld en een ontwikkelingsfase bij. Hier staat dan wel tegenover dat er van een POH GGZ veel wordt verwacht in deze nieuwe functie ter ondersteuning van de huisartsen. Eigenlijk mag er worden gesproken van een pioniersfunctie. Gelukkig weten eventueel geïnteresseerden of huisartsen op zoek naar informatie wel waar zij deze kunnen vinden. Ook voor verdere ondersteuning en informatie. Het is daarnaast gebleken dat de POH GGZ een duidelijk rol heeft in de Eerstelijns Gezondheidszorg. Dit is gebleken uit onderzoek tijdens de landelijke dag speciaal georganiseerd voor de POH GGZ. Tijdens deze dag werd al vlug duidelijk dat eigenlijk alle partijen het in grote lijnen wel met elkaar eens zijn. De praktijkondersteuner biedt hulp aan alle patiënten met behoefte aan laagdrempelige hulp. Daarbij komt nog dat de patiënten dit het liefste dichtbij huis hebben en dat het een grote vraag betreft.

Comments are closed.